» Aktualności 
POLSKA IZBA GOSPODARCZA ELEKTROTECHNIKI jest organizacją samorządu gospodarczego i reprezentuje przemysł, instytuty naukowe, laboratoria, dostawców materiałów, maszyn i technologii dla przemysłu elektrotechnicznego.
Reprezentowane sektory przemysłu elektrotechnicznego:
• producenci kabli
• producenci osprzętu instalacyjnego i narzędzi dla elektromonterów
• producenci silników elektrycznych i transformatorów
• producenci korytek i rur osłonowych do kabli
• producenci osprzętu odgromowego
• producenci opraw oświetleniowych i źródeł światła
• producenci aparatury elektrycznej


Agenda Niezawodność, Utrzymanie Ruchu w Produkcji

TWORZYMY SAMORZĄD GOSPODARCZY

Izba zrzesza już ponad 80 firm członkowskich i budzi coraz większe uznanie za podejmowane działania w środowisku przemysłu elektrotechnicznego.
Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Gospodarczej oraz największej europejskiej organizacji przemysłu elektromaszynowego ORGALIME.
Nasze wspólne działania dotyczą wielu obszarów przydatnych każdemu podmiotowi gospodarczemu, a trudnych do podejmowania indywidualnie .


POLSKA IZBA GOSPODARCZA ELEKTROTECHNIKI aktualnie koncentruje swą aktywność w następujących kwestiach:
 1. Wpływanie na modyfikację polskiego prawa gospodarczego:
  • prawo patentowe dotyczące patentu europejskiego oraz ochrony własności przemysłowej
  • ustawa o normalizacji - zasady tworzenia polskich norm oraz kolejność tłumaczenia i wdrażania norm europejskich
  • zmiana ustawy o terminach płatności w obrocie handlowym
  • zmiana interpretacji prawa podatkowego w zakresie rozumienia bonusów sprzedażowych w obrocie handlowym
  • zmiana prawa budowlanego w zakresie egzekwowania rzetelnych przeglądów instalacji elektrycznych - Fundacja Narodowego Ośrodka Bezpieczeństwa Elektrycznego
 2. Współpraca z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w nadzorze rynku wyrobów elektrycznych:
  • niedopuszczenie na rynek polski wyrobów nieprawnie oznakowanych znakiem bezpieczenstwa CE
  • współpraca z laboratoriami akredytowanymi przez PCA dla wykonywania badań sprawdzających
  • walka z postawami monopolistycznymi dotykającymi naszych firm
 3. Wspieranie działań marketingowych i eksportowych polskich producentów:
  • grupowy udział w targach zagranicznych w oparciu o współpracę z Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji polskich ambasad oraz udział wspólnie z KIG oraz SEP w branżowych misjach gospodarczych z wykorzystaniem środków unijnych
  • wydanie wspólnego folderu w języku angielskim o polskich produktach
  • organizowanie w poszczególnych Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa spotkań z projektantami i inspektorami nadzoru sekcji elektrycznej przedstawiających nowe normy techniczne i produkty
  • prowadzenie portalu eksportowego polskiego przemysłu
   www.elektro-poland.com
  • organizaowanie wspólnych stoisk na targach krajowych i patronowanie laureatom innowatorom
 4. Obniżenie kosztów działalności poprzez efekt skali w zakupach grupowych i umowach korporacyjnych z dostawcami usług:
  • umowa łączna z sieciami telefonii komórkowej
  • umowa na dostawy energii elektrycznej
  • umowa spedycyjna
 5. System szkoleń wewnątrz-izbowych i utrwalenie dorobku polskiego przemysłu:
  • szkolenia technologiczne w dziedzinie metalurgii i przetwórstwa tworzyw sztucznych w elektrotechnice
  • szkolenia obejmujące Dyrektywy i Rozporządzenia unijne stawiające nowe wymagania dla przemysłu
  • wydanie książki obrazującej przemiany ustrojowe w przemyśle i jego dalszy rozwój
  • spotkania branżowych instytutów naukowych i uczelni technicznych oraz przemysłu dla wykorzystania finansowych form pomocowych przeznaczonych na współpracę nauki i przemysłu
  • spotkania integracyjne i budujące powiązania kooperacyjne pomiędzy firmami członkowskimi
  • zwiedzanie najnowocześniejszych branżowych firm w Polsce
XX lecie Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki

    


 
» Historia
» Władze
» Statut
» Spotkania Zarządu
» Członkowie Izby
» Jakość Produkcji
» Sekcje branżowe
»Zespoły problemowe
» Publikacje
» Umowy ORGALIME
» PIGE w mediach
» Linki
» Dołącz do nas
» Kontakt
» Dla Członków PIGE
» Do pobrania


Izba należy do:Patronaty targowe:

Porozumienia partnerskie:PIGE - zawarte umowy

© Copyright 2015 PIGE - Wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: JKP