» Aktualności 
POLSKA IZBA GOSPODARCZA ELEKTROTECHNIKI jest organizacją samorządu gospodarczego i reprezentuje następujące branże polskiego przemysłu, usług i handlu:
• producentów kabli
• producentów osprzętu instalacyjnego i narzędzi dla elektromonterów
• producentów silników elektrycznych i transformatorów
• producentów korytek i rur osłonowych do kabli
• producentów osprzętu odgromowego
• producentów opraw oświetleniowych i źródeł światła
• producentów aparatury elektrycznej
• hurtowników i dystrybutorów sprzętu elektrycznego
• firmy elektroinstalacyjneIzba zrzesza już ponad 70 członków i budzi coraz większe zainteresowanie oraz uznanie za podejmowane działania.
Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Gospodarczej oraz największej europejskiej organizacji przemysłu elektromaszynowego ORGALIME.
Nasze wspólne działania dotyczą wielu obszarów przydatnych każdemu podmiotowi gospodarczemu, a trudnych do podejmowania indywidualnie .
Dlatego właśnie w krajach Europy zachodniej od zawsze istniał silny SAMORZĄD GOSPODARCZY
PIGE aktualnie koncentruje swą aktywność w następujących kwestiach:
 1. Wpływanie na modyfikację polskiego prawa gospodarczego-oficjalny, legalny lobbing
  • nowy projekt ustawy o normalizacji- uznajemy, że obecnie zle działa cała sfera tworzenia polskich norm oraz tłumaczenia i wdrażania norm europejskich
  • nowe zasady prawa patentowego dotyczące patentu europejskiego oraz ochrony własności przemysłowej
  • zmiana ustawy o terminach płatności w obrocie handlowym
  • zmiana prawa podatkowego w zakresie rozumienia bonusów sprzedażowych w obrocie handlowym
  • zmiana prawa budowlanego w zakresie egzekwowania rzetelnych przeglądów instalacji elektrycznych i tym samym ożywienie całego rynku materiałów elektrotechnicznych
 2. Wspólpraca z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w nadzorze rynku wyrobów elektrycznych
  • niedopuszczenie na rynek polski wyrobów importowanych nieprawnie oznakowanych znakiem bezpieczenstwa CE
  • współpraca z laboratoriami akredytowanymi przez PCA dla wykonywania badan sprawdzających
  • walka z postawami monopolistycznymi dotykającymi naszych firm
 3. Wspieranie działan marketingowych i eksportowych polskich producentów
  • udział wspólnie z ZG SEP w branżowych misjach gospodarczych oraz grupowy udział w targach w oparciu o współpracę z Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji polskich ambasad
  • wydanie wspólnego folderu w języku angielskim o polskich produktach
  • organizowanie w poszczególnych Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa spotkan z projektantami i inspektorami nadzoru sekcji elektrycznej przedstawiających nowe normy techniczne i produkty
 4. Obniżenie kosztów działalności poprzez efekt skali w zakupach grupowych i umowach korporacyjnych z dostawcami usług
  • umowa łączna z sieciami telefonii komórkowej
  • umowa łączna z ubezpieczycielem majątku firm i innych ryzyk
  • umowa łączna na dostawy energii elektrycznej
  • umowa wspólna na zakupy samochodów dostawczych oraz spedycji - w przygotowaniu
 5. System szkolen wewnątrz izbowych
  • szkolenia technologiczne w dziedzinie przetwórstwa tworzyw sztucznych w elektrotechnice
  • szkolenia obejmujące Dyrektywy Unijne stawiające nowe wymagania
   • Niskonapięciowe wyroby elektryczne (LVD) Dyrektywa 2006/95/WE
   • Maszyny Dyrektywa 2006/42/WE
   • Kompatybilność elektromagnetyczna Dyrektywa 2004/108/WE
   • Przyrządy pomiarowe Dyrektywa 2004/22/WE
   • Ogólne bezpieczenstwo produktów Dyrektywa 2001/95/WE
   • Odpowiedzialność za produkty wadliwe Dyrektywa 85/374/EWG
   • Urządzenia ciśnieniowe Dyrektywa 97/23/WE i Proste zbiorniki ciśnieniowe Dyrektywa 87/404/EWG
   • ROHS Dyrektywa 2002/95/WE Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych
  • spotkania branżowych instytutów naukowych oraz przemysłu dla wykorzystania wszelkich finansowych form pomocowych przeznaczonych na wspomaganie współpracy nauki i przemysłu
  • spotkania integracyjne i budujące powiązania kooperacyjne pomiędzy firmami członkowskimi
  • zwiedzanie najnowocześniejszych firm w Polsce i zagranicą
Jeśli Panstwa firma ma zdefiniowane bariery rozwojowe to Izba Gospodarcza pomoże je przełamywać !

XX lecie Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki

    
Pozostałe filmy


 
» Historia
» Władze
» Statut
» Członkowie Izby
» Sekcje branżowe
» Zespoły
» Publikacje
» Umowy ORGALIME
» PIGE w mediach
» Linki
» Album
» Kontakt
» Dla Członków PIGE
» Pobierz logo


Izba należy do:Patronaty targowe:Porozumienia partnerskie:PIGE - zawarte umowy

© Copyright 2014 PIGE - Wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: JKP